Ingrid Landin

Kommunalråd/ledamot i KF/ordförande i socialnämnden/ledamot i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Ökad kollektivtrafik på landsbygden, cykelbanor, bilpool, tillagningskök på förskolor och skolor, satsning på offentlig mat, familjefridssamordnare, ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd och sommarjobb till ungdomar. Det här är exempel på frågor som miljöpartiet drivit den senaste mandatperioden och som jag vill vara med att förverkliga och fortsätta driva. En politik som bygger på solidaritet.

Ingrid Landin