Mer om Jabar Amin

Jabar Amin om politik

En av de frågor jag brinner för är utbildningsfrågorna. Jag bär på en vision om en högkvalitativ skola för alla, oavsett bakgrund. En skola som bygger på värden som hållbarhet, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och global solidaritet. Våra barn, ungdomar och studenter måste beredas de bästa möjligheterna och den bästa utbildningen. Glädje, skapande, trygghet, rättvisa villkor och högkvalitativ utbildning ska prägla vårt utbildningsväsende.

De senaste årens utveckling inom detta område går dock åt fel håll, anser jag. Det vansinniga tävlandets och konkurrensens ideologi och praktik inom skolområdet håller på att slå sönder grunderna för en likvärdig skola; en skola för alla . Just därför vill jag aktivt verka för att stoppa att skolans pengar delas ut till aktieägare och riskkapitalbolag. Vi måste skärpa regelverken noga så att skolpengen går till skolans verksamhet; och inte till något annat.

Jag vill verka för att barnen redan vid tidig ålder får det stöd som de behöver. Även de estetiska ämnena ska värnas. Jag vill att resurserna till skolan ska viktas så att de som är i störst behov ska få det stöd det de behöver. Skolan ska kompensera för sämre förhållanden hemma. Jag vill verka för en likvärdig och jämlik skola.

Skolan måste få större resurser och fler vuxna. Jag anser att Sveriges lärare förtjänar högre lön och bättre arbetsvillkor. Vi ska erbjuda våra högskolestudenter en föreläsningsgaranti om minst 10 lärarledda timmar per vecka. Jag vill verka för att höja studiemedlet; särskild för studenter med barn. Doktoranders villkor är en annan viktig fråga.

Miljöpartiet är nu en mycket aktiv utbildningspolitisk aktör. Enligt flera färska undersökningar har vi nu flyttat fram våra positioner. Med större förtroende för politik får vi det lättare att förverkliga den.

Global solidaritet, EU-frågor, utrikespolitik, arbetstidsförkortning, och fred är några andra frågor som jag anser är viktiga att driva

Personligt

Idag är jag riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson. Statsvetare i grunden. Har varit partistyrelseledamot, kommunstyrelseledamot och kommunfullmäktigeledamot. Gift med Shapol som arbetar som skolrektor. Född i irakiska Kurdistan. Vid 20-årsåldern kom jag till Sverige som flykting.