Uppdrag

  1. Räddningsnämnden Västerbergslagen
    1. Jakob Wedman
  2. Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU
    1. Jakob Wedman