Jan Rydén

Förtroendevald Revisor i MP de gröna i Lomma

Jans hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Jan Rydén