Jan Rydén

Förtroendevald Revisor i MP de gröna i Lomma

Jans hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten, i Sverige och EU.

Jan Rydén