Jan Rydén

Förtroendevald Revisor i MP de gröna i Lomma

Jans hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Miljöpartiet vill göra allt vi kan för att öka takten, i Sverige, inom EU och internationellt.

Jan Rydén