Mer om Jesper Sjöberg Räftegård

Jesper Sjöberg Räftegård om politik

Bedriver tidspolitik, icke-våld och långsiktighet. Föredrar återväxt framför tillväxt. Bloggar även sporadiskt under krokodilen.

CV

Uppdrag för Örebro-avdelningen sedan 2015
Partiföreträdare social välfärd 20%
Ledamot i Örebro kommunfullmäktige
Ledamot i Programnämnd social välfärd
Ledamot i Socialnämnd väster

Uppdrag för Örebro-distriktet sedan 2015
Ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor

Övriga uppdrag
Styrelseledamot MP Örebro sedan 2011
Styrelseledamot GS Örebro sedan 2013
Styrelsesuppleant i KumBro Stadsnät AB sedan 2013

Tidigare uppdrag
MP Örebro, vice sammankallande/styrelsens sekreterare, 2012–2015
MP Örebro län, kanslisekreterare 100%, 2013–2014
MP Örebro, ledamot i Glanshammars lokala nämnd, 2011–2014
MP Örebro, ledamot i Skolnämnd nordväst, 2011–2014

Uppdrag

  1. Kumbro Stadsnät
    1. Jesper Sjöberg Räftegård