Mer om Jesper Sjöberg Räftegård

Jesper Sjöberg Räftegård om politik

Bedriver tidspolitik, icke-våld och långsiktighet. Föredrar återväxt framför tillväxt. Bloggar även sporadiskt under krokodilen.

Personligt

Har nyss flyttat från Örebro till Vänersborg och tar i samband med det en politisk paus.

CV

MP Örebro kommun

2013-2019 Styrelsesuppleant i KumBro Stadsnät AB
2015–2018 Partiföreträdare social välfärd (20%)
2015–2018 Ledamot i Örebro kommunfullmäktige
2015–2018 Ledamot i Programnämnd social välfärd
2015–2018 Ledamot i Socialnämnd väster
2011-2017 Styrelseledamot
2012-2015 Lokalavdelningens sammankallande/sekreterare
2011-2014 Ledamot i Skolnämnd nordväst
2011–2014 Ledamot i Glanshammars lokala nämnd
2014 Politisk sekreterare (100%)

MP Örebro län

2017-2018 Sammankallande för listvalberedningen
2015-2018 Ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor (Region Örebro län)
2017 Sammankallande för kongressdelegationen
2013-2014 Kanslist (100%)

GS Örebro län

2013-2018 Styrelseledamot