Mer om Jesper Sjöberg Räftegård

Jesper Sjöberg Räftegård om politik

Bedriver tidspolitik, icke-våld och långsiktighet. Föredrar återväxt framför tillväxt.

Personligt

Flyttade nyligen till Vänersborg från Örebro. Är för tillfället hemma med ett litet barn.

CV

MP Vänersborg

2019– Lokalavdelningens ordförande

MP Örebro kommun

2013–2019 Styrelsesuppleant i KumBro Stadsnät AB
2015–2018 Partiföreträdare social välfärd (20%)
2015–2018 Ledamot i Örebro kommunfullmäktige
2015–2018 Ledamot i Programnämnd social välfärd
2015–2018 Ledamot i Socialnämnd väster
2011–2017 Styrelseledamot
2012–2015 Lokalavdelningens vice ordförande/sekreterare
2011–2014 Ledamot i Skolnämnd nordväst
2011–2014 Ledamot i Glanshammars lokala nämnd
2014 Politisk sekreterare (100%)

MP Örebro län

2017–2018 Sammankallande för listvalberedningen
2015–2018 Ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor (Region Örebro län)
2017 Sammankallande för kongressdelegationen
2013–2014 Kanslist (100%)

GS Örebro län

2013–2018 Styrelseledamot