Mer om Jesper Sjöberg Räftegård

Jesper Sjöberg Räftegård om politik

Bedriver tidspolitik, icke-våld och långsiktighet. Ramar gärna in mina politiska idéer som grön återväxt.

Personligt

Flyttade till Vänersborg från Örebro för ett par år sedan. Ursprungligen från Karlsborg. Är för tillfället hemma med ett litet barn.

CV

MP Vänersborg

2020– Ersättare i styrgruppen för MP Fyrbodal
2019– Lokalavdelningens ordförande
2019– Ersättare i Vänersborgs kommunfullmäktiges valberedning

MP Örebro kommun

2013–2019 Styrelsesuppleant i KumBro Stadsnät AB
2015–2018 Socialpolitisk partiföreträdare
2015–2018 Ledamot i Örebro kommunfullmäktige
2015–2018 Ledamot i Programnämnd social välfärd
2015–2018 Ledamot i Socialnämnd väster
2011–2017 Styrelseledamot
2016 Sammankallande för kongressdelegationen
2012–2015 Lokalavdelningens vice ordförande/sekreterare
Hösten 2014 Politisk sekreterare
2011–2014 Ledamot i Skolnämnd nordväst
2011–2014 Ledamot i Glanshammars lokala nämnd

MP Örebro län

2017–2018 Sammankallande för partidistriktets listvalberedning
2015–2018 Ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor (Region Örebro län)
2017 Sammankallande för kongressdelegationen
2013–2014 Kanslist

GS Örebro län

2013–2018 Styrelseledamot

Uppdrag

 1. Kommunfullmäktiges valberedning Vänersborg
  1. Anna-Karin Sandberg
  2. Jesper Sjöberg Räftegård
 2. Listvalberedningen Miljöpartiet Vänersborg
  1. Gunnel Dirsäter
  2. Jesper Sjöberg Räftegård
  3. Martin Odalgård
 3. Styrelsen Miljöpartiet Vänersborg
  1. Annika Repo Wallman
  2. Felix Sandberg
  3. Jesper Sjöberg Räftegård
  4. Jonas Sjöblom
  5. Martin Odalgård
 4. Styrgrupp MP Fyrbodal
  1. Andreas Nikkinen
  2. Bengt Bivrin
  3. Hans-Joachim Isenheim
  4. Jesper Sjöberg Räftegård
  5. Johanna Ljung Abrahamsson
  6. Kia Nordqvist
  7. Lars Eide Andersson
  8. Linda Svanberg
  9. Marcus Larinen
  10. Martin Reteike
  11. Mohamed Mahmoud
  12. Nina Nilsson
  13. Yngve Johansson