Mer om Jessica Pettersson

Jessica Pettersson om politik

Personligt

CV

Externa politiska uppdrag som jag haft/har:
Feb 2006 – mars 2009, ersättare i Utbildningsnämnden.
Jan 2007 – dec 2015, nämndeman i Borås Tingsrätt.
Jun 2008 – feb 2013, ersättare i Kultur- och fritidsnämnden + Au.
Sep 2009 – sep 2010, Ingick i kommunal referensgrupp till MIL (Miljöpartister i landstinget) gällande sjukvårdsfrågor.
Sep 2011 – fortfarande, ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning.
Maj 2012 – sept 2014, ersättare i Kommunfullmäktige.
Jan 2015 – fortfarande, ersättare i Teknik- och servicenämnden + Au.
Feb 2016 - ersättare i Kommunfullmäktige.

Interna politiska uppdrag som jag haft:
Feb 2006 – mar 2011, Ledamot i MP Marks styrelse.
Feb 2006 – nov 2014, Webbansvarig för MP Marks hemsida/dor.
Feb 2010 – mar 2011, Valberedningen i MP Mark.
Maj 2010, partistyrelsekandidat till MP på kongressen i Uppsala, liksom ersättare för MP Mark.
Mar 2012 – mar 2013, ledamot i MP Marks styrelse.
Mar 2014 – nov 2014, sekreterare i MP Marks styrelse.
Mar 2014 – nov 2014, registeransvarig för MP Mark.