Uppdrag

  1. Färdtjänstfrågor
    1. Joakim Engström
  2. Kommunstyrelsen, omsorgsutskott
    1. Joakim Engström
  3. Rådet för funktionshinderfrågor, Ks-representanter
    1. Joakim Engström