Johan Lundqvist

Ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala. Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i kommunstyrelsen.

Johans hjärtefrågor

Tåg och kollektivtrafik.

Trafik.

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

Johan Lundqvist

Aktuella frågor för Johan Lundqvist