Johan Lundqvist

Ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala. Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i kommunstyrelsen.

Johans hjärtefrågor

Tåg och kollektivtrafik.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Johan Lundqvist