Johan Syréhn Magnusson

Kassör i Styrelsen, Ledamot i BUN, ersättare i BUN-AU, ersättare i KF

Johans hjärtefrågor

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Barn och skola.

Natur och giftfri vardag.

Johan Syréhn Magnusson