Johan Syréhn Magnusson

Kassör i Styrelsen, Ledamot i BUN, ersättare i BUN-AU, ersättare i KF

Johans hjärtefrågor

HBTQ.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Barn och skola.

Natur och giftfri vardag.

Johan Syréhn Magnusson