Johan Toll

Kommunfullmäktige, sammankallande i Gävleborgsdistriktet

Johans hjärtefrågor

Energi & Miljö.

Ekonomisk hållbarhet.

Byggande och boende.

Johan Toll

Uppdrag