Johannes Krunegård

Johannes hjärtefrågor

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Johannes Krunegård

Mer om Johannes Krunegård

Johannes Krunegård om politik

Den som går före i den gröna omställningen har ett försprång in i framtiden. Jag gick med i Miljöpartiet för att jag ser att den gröna rörelsen har de politiska nycklarna till det hållbara samhället. Jag vill att våra gröna visioner ska få fotfäste i daglig praktisk politik och sättas i sammanhang i en föränderlig och globaliserad värld.