Johannes Wretljung Persson

Ledamot i fullmäktige, ordförande i valnämnden, ledamot i bostadsbolaget Mimer AB, ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Johannes Wretljung Persson