Jon Rosén

Jons hjärtefrågor

Lands- och glesbygd.

Sedan alliansen tog över makten 2006 har klyftorna mellan storstad och landsbygd vidgats varje år. När människor tvingas lämna bygder de älskar för att jobben försvinner, butikerna lägger ner och järnvägsstationen stänger så är det något som är fel i politiken.

Miljö och klimat.

Energi.

Vi vill göra Sverige till ett miljövänligt föregångsland där el och annan energi kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten.

Skogen.

Närodlat.

Hälso- och sjukvård.

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Jon Rosén

Mer om Jon Rosén

Jon Rosén om politik

Jon är mycket intresserad av ekologiskt naturbruk och giftfri matproduktion. Han vill arbeta för fler ”gröna” jobb i kommunen, som t.ex. att maten ska komma från gårdar i kommunen och att kommunen gör upphandlingar lokalt, och han arbetar för att få igång en lokal producentförening. Stort intresse för hyggesfritt skogsbruk och miljöteknik, som t ex produktion av förnybart bränsle.

Jon vill synliggöra glesbygden och invånarnas behov och skapa förståelse för att det är nödvändiga saker för att riket och samhället ska överleva, att det som brukar betraktas som marginalen i själva verket är det som ger stadga åt stan. Med detta kan vi få rättmätiga resurser för att få våra små kommuner att både överleva och blomstra.

Glesbygdens landskap är fullt av "hål", oanvändbar mark, eftersom de som har flyttat sällan vill sälja sin gård eller skog. Det är billigt att ha mark stående utan att den brukas. För kommunerna, däremot, är detta mycket kostsamt. Jon arbetar för att vi ska införa ett system som gynnar att man bor på och brukar gårdarna och att det ska vara kostsammare att låta resurserna vara obrukade och obebodda: ett så kallat "bonus-malus-system"

Arbetslöshet och a-kassor måste avskaffas och samhällsarbeten och samkassa införas: det är ovärdigt ett modernt samhälle att människor får betalt för att gå hemma och må dåligt samtidigt som vi har massor att ta hand om och som behöver göras men som vi inte har råd med.

 

Rusta Dorotea, rusta Sverige, rusta grönt!

Personligt

Jon Rosén är 39 år, pappa och hemmansägare i Bellvik. Driver en gård med getter och får, bland annat, och med inriktning mot självförsörjning.

Lönearbetar som vikarierande undersköterska i hemtjänsten.

CV

Egenföretagare

CNC-operatör

Undersköterska

Gammaldags smed