Jon Rosén

Jons hjärtefrågor

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela landet.

Miljö och klimat.

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Skogen.

Närodlat.

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Jon Rosén

Mer om Jon Rosén

Jon Rosén om politik

Jon är mycket intresserad av ekologiskt naturbruk och giftfri matproduktion. Han vill arbeta för fler ”gröna” jobb i kommunen, som t.ex. att maten ska komma från gårdar i kommunen och att kommunen gör upphandlingar lokalt, och han arbetar för att få igång en lokal producentförening. Stort intresse för hyggesfritt skogsbruk och miljöteknik, som t ex produktion av förnybart bränsle.

Jon vill synliggöra glesbygden och invånarnas behov och skapa förståelse för att det är nödvändiga saker för att riket och samhället ska överleva, att det som brukar betraktas som marginalen i själva verket är det som ger stadga åt stan. Med detta kan vi få rättmätiga resurser för att få våra små kommuner att både överleva och blomstra.

Glesbygdens landskap är fullt av "hål", oanvändbar mark, eftersom de som har flyttat sällan vill sälja sin gård eller skog. Det är billigt att ha mark stående utan att den brukas. För kommunerna, däremot, är detta mycket kostsamt. Jon arbetar för att vi ska införa ett system som gynnar att man bor på och brukar gårdarna och att det ska vara kostsammare att låta resurserna vara obrukade och obebodda: ett så kallat "bonus-malus-system"

Arbetslöshet och a-kassor måste avskaffas och samhällsarbeten och samkassa införas: det är ovärdigt ett modernt samhälle att människor får betalt för att gå hemma och må dåligt samtidigt som vi har massor att ta hand om och som behöver göras men som vi inte har råd med.

 

Rusta Dorotea, rusta Sverige, rusta grönt!

Personligt

Jon Rosén är 39 år, pappa och hemmansägare i Bellvik. Driver en gård med getter och får, bland annat, och med inriktning mot självförsörjning.

Lönearbetar som vikarierande undersköterska i hemtjänsten.

CV

Egenföretagare

CNC-operatör

Undersköterska

Gammaldags smed