Mer om Jonas Eriksson

Personligt

Jag är uppvuxen i Bergslagen, på landet i en arbetar- och småföretagartradition där alla varit tvungna att hjälpa till för att få vardagen att fungera.

Jag engagerade mig tidigt i frågor om fred, rättvisa och miljö. Jag ser möjligheter och vill förändra och göra vår värld mer solidarisk, jämlik och ekologiskt hållbar.

Jag stortrivs med att arbeta tillsammans med och för andra och arbetade som lärare innan jag fick heltidsuppdrag som politiker. Mandatperioden innan jag valdes in i riksdagen (2010) var jag som oppositionsråd för Miljöpartiet i Örebro läns landsting och ordförande i Örebro kommuns byggnadsnämnd. Jag var också ordförande för Miljöpartiets landstingspolitiska nätverk och ledamot i Sveriges kommuner och landstings beredning för samhällsbyggnadsfrågor.