Mer om Jonas Eriksson

Personligt

Jag är uppvuxen i Bergslagen, på landet i en arbetar- och småföretagartradition där alla varit tvungna att hjälpa till för att få vardagen att fungera.

Jag engagerade mig tidigt i frågor om fred, rättvisa och miljö. Jag ser möjligheter och vill förändra och göra vår värld mer solidarisk, jämlik och ekologiskt hållbar.

Jag stortrivs med att arbeta tillsammans med och för andra och arbetade som lärare innan jag fick heltidsuppdrag som politiker. Mandatperioden innan jag valdes in i riksdagen (2010) var jag som oppositionsråd för Miljöpartiet i Örebro läns landsting och ordförande i Örebro kommuns byggnadsnämnd. Jag var också ordförande för Miljöpartiets landstingspolitiska nätverk och ledamot i Sveriges kommuner och landstings beredning för samhällsbyggnadsfrågor.

Uppdrag

 1. EU-nämnden
  1. Janine Alm Ericson
  2. Jonas Eriksson
 2. Kandidater regionfullmäktige Örebro län
  1. Agneta Nilsdotter
  2. Andreas Tranderyd
  3. Ann-Kristin Spåls
  4. Anna Richert
  5. Björn Nordenhaag
  6. Bodil Lennartsdotter Eriksson
  7. Camilla Hansén
  8. Carina Riberg
  9. Catrin Steen
  10. Daniel Ekelund
  11. Fredrik Persson
  12. Gunnar Oest
  13. Helena Bosved
  14. Ia Malmqvist
  15. Ingrid Fries Hansson
  16. Jan Elof Larsson
  17. Jasmine Ivarsson
  18. Johan Eliasson
  19. Johan Nyström
  20. Jonas Eriksson
  21. Lea Strandberg
  22. Linn Bergqvist
  23. Linn Wennberg
  24. Lotta Öhlund
  25. Magnus Lander
  26. Malin Bjarnefors
  27. Marcus Willén Ode
  28. Margareta Widell
  29. Maria Sääf
  30. Marita Haraldson
  31. Mats Gunnarsson
  32. Monika Aune
  33. Petra Käller
  34. Pia Frohman
  35. Pontus Olofsson
  36. Sara Bronner
  37. Simon Tullstedt
  38. Sofie Nordenhaag Law
  39. Sten Lang
  40. Tomas Dahlberg
 3. Kandidater riksdagen Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Bodil Lennartsdotter Eriksson
  3. Camilla Hansén
  4. Catrin Steen
  5. Daniel Ekelund
  6. Elin Hylander
  7. Fredrik Persson
  8. Helena Bosved
  9. Ia Malmqvist
  10. Inger Griberg
  11. Ingrid Fries Hansson
  12. Jan Elof Larsson
  13. Jasmine Ivarsson
  14. Jesper Sjöberg Räftegård
  15. Johan Eliasson
  16. Jonas Eriksson
  17. Katarina Bååth
  18. Linn Bergqvist
  19. Linn Wennberg
  20. Lotta Öhlund
  21. Magnus Lander
  22. Malin Bjarnefors
  23. Marcus Willén Ode
  24. Margareta Widell
  25. Maria Sääf
  26. Mats Gunnarsson
  27. Monika Aune
  28. Natalie Peart
  29. Pia Frohman
  30. Sara Bronner
  31. Sofie Nordenhaag Law
  32. Sten Lang
 4. Konstitutionsutskottet
  1. Jonas Eriksson
  2. Rasmus Ling
 5. Näringsutskottet
  1. Jonas Eriksson
  2. Lorentz Tovatt
 6. Riksdagsgruppen
  1. Amanda Palmstierna
  2. Anna Sibinska
  3. Annica Hjerling
  4. Annika Hirvonen Falk
  5. Elisabeth Falkhaven
  6. Emma Berginger
  7. Emma Hult
  8. Janine Alm Ericson
  9. Jonas Eriksson
  10. Leila Ali Elmi
  11. Lorentz Tovatt
  12. Maria Ferm
  13. Maria Gardfjell
  14. Rasmus Ling
  15. Rebecka Le Moine
  16. Åsa Lindhagen