Josefin Höglund

Josefins hjärtefrågor

Psykisk hälsa och ohälsa.

Vård och omsorg.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Josefin Höglund

Uppdrag

  1. Ledningsgruppen Miljöpartiet Örnsköldsvik
    1. Josefin Höglund