Karin Frejarö

Kommunalråd. Vice ordförande i Kommunstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet. Ledamot i ledningsgruppen.

Karin Frejarö