Karin Frejarö

Kommunalråd. Vice ordförande i Kommunstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet. Ledamot i styrelsen.

Karin Frejarö