Mer om Karina Josevski

Karina Josevski om politik

Jag har under mitt yrkessamma liv fått chansen att arbeta med flera verksamheter och frågor som engagerar mig, vård och omsorg, integration, arbetsmarknadsfrågor samt barn och utbildning. Detta har gett mig en bred kunskapsbas att stå på och som jag använder mig av i mitt politiska engagemang.

Sedan 2011 sitter jag som ledamot i barn och ungdomsnämnden där jag under denna period särskilt drivit och satsat på hållbar utveckling, integration, goda verksamhetsresultat och riktade satsningar till barn i behov av särskilt stöd.