Karl-Allan Nordblom

"Solidaritet, och Grönt tänkande är smart tänkande som ger lycka och välgång."
Karl-Allans hjärtefrågor

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Sverige ska fortsätta ha en ambitiös och grön bostadspolitik. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Företagande.

Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Karl-Allan Nordblom

Mer om Karl-Allan Nordblom

Karl-Allan Nordblom om politik

Tre prioriterade frågor i valet:

  • Att planeringen av bebyggbar mark fortskrider så att byggande av bostäder och verksamheter inte bromsas upp. Samt att vattenförsörjningen till varje pris måste säkerställas.
  • Att Gotlandshem bygger minst 40 hyresrätter om året, och att dialogen mellan ägare och bolag sker på ett utvecklande och fruktbart sätt.
  • Att företagsklimatet på ön förbättras liksom regionens medborgarservice. I det ingår att transporterna till och från ön har de bästa förutsättningar.