Karl-Allan Nordblom

"Solidaritet, och Grönt tänkande är smart tänkande som ger lycka och välgång."
Karl-Allans hjärtefrågor

Bostäder.

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Företagande.

Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i olika delar av landet. Miljöpartiet arbetar därför aktivt för att förbättra småföretagens villkor och ge fler företag att utvecklas och anställa fler.

Karl-Allan Nordblom

Mer om Karl-Allan Nordblom

Karl-Allan Nordblom om politik

Tre prioriterade frågor i valet:

  • Att planeringen av bebyggbar mark fortskrider så att byggande av bostäder och verksamheter inte bromsas upp. Samt att vattenförsörjningen till varje pris måste säkerställas.
  • Att Gotlandshem bygger minst 40 hyresrätter om året, och att dialogen mellan ägare och bolag sker på ett utvecklande och fruktbart sätt.
  • Att företagsklimatet på ön förbättras liksom regionens medborgarservice. I det ingår att transporterna till och från ön har de bästa förutsättningar.