Mer om Karolina Ahlgren

Karolina Ahlgren om politik

Jag brinner för hållbarhet. Det pratas ofta om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som sägs bidra till en helhet. Det går också att se det som att den ekologiska hållbarheten är grunden för den sociala som i sin tur är förutsättningen för ekonomisk hållbarhet och så ser jag det. Utan en frisk jord klarar vi inte att ha ett fungerande samhälle och i ett hållbart samhälle har vi lika rättigheter för alla. Jag vill bidra politiskt för ett hållbart Sigtuna.