Mer om Katarina Krusell

Katarina Krusell om politik

Tre prioriterade frågor i valet:

  • Östersjön - ett levande hav för framtida generationer.
  • Ojnareskogen - rimlig minerallagstifning i hela landet.
  • Kulturpolitiken - en folkhälsofråga.