Kenneth Gunnarsson

Gruppledare för Mp Tierp. Ordförande i Uskottet barn och ungdom

Gruppledare för Mp i Tierp Ordförande i utskottet Barn och unga, ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, ledamot i Regionfullmäktige
Kenneths hjärtefrågor

Skola & förskola.

Kenneth Gunnarsson