Mer om Kerstin Holdo Nordström

Kerstin Holdo Nordström om politik

Vi måste på ett hållbart sätt förvalta skapelsen inför kommande generationer . En god miljö måste också finnas mellan människor. Jag vill kämpa för tolerans och för att kyrkan ska ha en arbetsmiljö som kan fungera som föredöme i samhället. Jag är Församlingspedagog, teol.stud.  veniat, Fairtradeambassadör samt styrelseledamot i MPSK".

Personligt

Jag är mycket musik- & idrottsintresserad.