Mer om Kerstin Lundh

Kerstin Lundh om politik

Kerstin Lundh, andranamn på landstingslistan

Jag bor i Hedemora och har arbetat både kommunalt och inom landstinget sedan 1972, bland annat på Avesta lasarett och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag är 64 år, sjuksköterska och arbetar för närvarande inom äldreomsorgen i Älvdalens kommun.

jag vill införa för äldrevårdcentraler med geriatrikkompetens samt öka resurser till rehabilitering i bostaden genom fler sjukgymnaster. Detta är viktigt eftersom vi har en stor mängd äldre personer att ta hand om. Viktigt att vi har en god förebyggande vård men också en närliggande vård från vaggan till graven. Den dagen man behöver specialistvård skall vi vara säkra på att den finns med full kompetens. Vården skall vara evidensbaserad och av högsta kvalitet.
 
Min ambition är att minska överbeläggningar på sjukhusen för säkrare vård vilket ger bättre arbetsmiljö för personalen och större trygghet till patienten. Jag vill verka för bättre arbetsvillkor för fast anställda läkare och sjuksköterskor vilket  minskar på behovet av hyrläkare och bemanningsföretag

Uppdrag

 1. Finsam Västerbergslagen
  1. Kerstin Lundh
 2. Hållbarhetsberedningen i Dalarna
  1. Kerstin Lundh
 3. Kommunfullmäktige Hedemora
  1. Kerstin Lundh
  2. Kia Norström
  3. Leif Stenberg
 4. Krisledningsnämnden
  1. Kerstin Lundh
 5. POLSAM Avesta Kommun
  1. Kerstin Lundh
 6. Regionfullmäktige Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Jonas Åsenius
  3. Kerstin Lundh
  4. Maj Ardesjö
  5. Mursal Isa
 7. Regionstyrelsen Dalarna
  1. Jonas Åsenius
  2. Kerstin Lundh
  3. Mursal Isa
 8. Regionstyrelsens arbetsutskott
  1. Kerstin Lundh
 9. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Calle Morgården
  4. Elina Brodén
  5. Jonas Åsenius
  6. Karolina Brosché
  7. Kenth Carlson
  8. Kerstin Lundh
  9. Leif Stenberg
  10. Linus Lindgren
  11. Magnus Gabrielson
  12. Maj Ardesjö
  13. Mikael Hjort
  14. Mursal Isa
  15. Prabakaran Rajasekaran
  16. Richard Holmqvist
  17. Åsa Wikberg