Mer om Kerstin Lundh

Kerstin Lundh om politik

Kerstin Lundh, andranamn på landstingslistan

Jag bor i Hedemora och har arbetat både kommunalt och inom landstinget sedan 1972, bland annat på Avesta lasarett och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag är 64 år, sjuksköterska och arbetar för närvarande inom äldreomsorgen i Älvdalens kommun.

jag vill införa för äldrevårdcentraler med geriatrikkompetens samt öka resurser till rehabilitering i bostaden genom fler sjukgymnaster. Detta är viktigt eftersom vi har en stor mängd äldre personer att ta hand om. Viktigt att vi har en god förebyggande vård men också en närliggande vård från vaggan till graven. Den dagen man behöver specialistvård skall vi vara säkra på att den finns med full kompetens. Vården skall vara evidensbaserad och av högsta kvalitet.
 
Min ambition är att minska överbeläggningar på sjukhusen för säkrare vård vilket ger bättre arbetsmiljö för personalen och större trygghet till patienten. Jag vill verka för bättre arbetsvillkor för fast anställda läkare och sjuksköterskor vilket  minskar på behovet av hyrläkare och bemanningsföretag

Uppdrag

 1. Dalaflygt AB
  1. Kerstin Lundh
 2. Direktionen för region Dalarna
  1. Kerstin Lundh
  2. Niklas Henriksson
 3. Fastighetsnämnden
  1. Kerstin Lundh
 4. Forskningsberedningen
  1. Kerstin Lundh
 5. Hjälpmedelsnämnden
  1. Kerstin Lundh
 6. Hälso- och sjukvårdsberedningen Södra
  1. Kerstin Lundh
 7. Landstingsfullmäktige Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Daniel Svedin
  3. Henrik Öhrn
  4. Jonas Åsenius
  5. Kerstin Lundh
  6. Maria Alfredson
  7. Mursal Isa
 8. Landstingsstyrelsen Dalarna
  1. Kerstin Lundh
  2. Mursal Isa
 9. Patientnämnden
  1. Kerstin Lundh
 10. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Anne Röning
  2. Aron Knifström
  3. Fredrik Blom
  4. Henrik Öhrn
  5. Jonas Åsenius
  6. Karolina Brosché
  7. Kerstin Lundh
  8. Linus Fransson
  9. Magnus Gabrielson
  10. Maj Ardesjö
  11. Maria Alfredson
  12. Monika Utter
  13. Niklas Henriksson