Kjell Stjernholm

Riksdagskandidat. Malmö: Vice ordförande Sociala Resursnämnden, ledamot Folkhälsorådet. Region Skåne: ledamot Habilitering & hjälpmedelsnämnden. Nationellt: ledamot Jämställdhetskommitten. Invald i arbetsgruppen för funktionshinderpolitisk rapport.

Hjälp mig nå riksdagen! Jag jobbar stenhårt för personer med funktionshinders lika rätt - i hela samhället, på alla arenor. Hjälp mig nå riksdagen! Läs nedan vad jag vill fokusera på. Vill du hjälpa mig - ta kontakt! Och på valdagen: #kryssakjelle (foto:Peter Timar Lönneborg)
Kjells hjärtefrågor

Funktionshinder och tillgänglighet.

Jämställdhet och jämlikhet.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Alla ska ha möjlighet att ta del av och utöva konst och kultur.

Aktuella frågor för Kjell Stjernholm

Mer om Kjell Stjernholm

Kjell Stjernholm om politik

Jag står trea på riksdagslistan. För att komma in i riksdagen måste jag lyckas med en personvalskampanj. Du får gärna stötta min kandiatur. #kryssakjelle

- återupprätta intentionerna i LSS. Idag finns ett systematiskt lagtrots från kommunerna i syfte att kapa kostnader, med stora brister i livskvalitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

- Upphör med minutjakt och integritetskränkningarna i assistansbedömningarna. Det som sjösattes som en frihetsreform för personer med grava funktionsnedsättningar riskerar idag leda till temporär eller konstant husarrest pga ändrad hantering från myndigheters sida utan korrektion från politiskt håll.

- Den kommande tillgänglighetslagstiftningen ska inte ha något undantag för små företag under tio anställda. Skälighetsbedömningen räcker.

- Skolreformerna har duggat tätt, men för elever med speciella behov har utvecklingen gått bakåt. Barn får inte den hjälp de behöver i grundskolan. Särskolans elever får betyg som inte gäller för nånting alls över huvud taget. Och ingen eftergymnasial utbildningsväg är möjlig.

- Personer med intellektuell och/eller psykisk funktionsnedsättning lever livslångt på s.k. förbehållsbelopp ofta från gymnasieexamen till död. Nya rapporter visar att för en del gäller till och med minusresultat varje månad.

- Reglerna för sjukersättning har ändrats så att den som fyller 30 år efter 2008 kan sluta drömma om att få hjälp att nå arbetsmarknaden. Lagen är gjord för att tvinga sjuka till arbetsmarknaden, och personer med livslånga funktionsnedsättningar tvingas leva med konsekvenserna.

- Offentliga huvudmän måste bli förebilder för anställandet av personer med funktionsnedsättning. Just nu är vi världsmästare i att göra allt för att personer med funktionsnedsättning ska få ett jobb, utom att anställa dem varaktigt i vår egen verksamhet.

- För in funktionshinder som en parameter i hatbrottslagstiftningen. Utländska studier visar förhöjd brottslighet mot personer med funktionsnedsättning beroende just på funktonsnedsättningen. Men vi i Sverige registrerar inte dessa brott som hatbrott, utan tror vi ska lösa det genom att utbilda vårdpersonal.

- Inför den danska modellen för flexjobb i Sverige. Bättre villkor för personen, arbetsgivaren och större flexibilitet.

- Kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld i nära relation än andra. Kunskap måste höjas och skyddade bostäder finnas även i tillgänglig form.

Sist - men så vansinningt viktigt:
- en demokrati får sin spegling i sitt kulturliv. Om personer med funktionsnedsättning osynliggörs blir vi inte bara ett konstnärligt särdrag fattigare, vi utarmar hela vår demokrati. Idag är förekomsten av personer med funktionsnedsättning i media ca 0,6 promille, och då oftast som offer. I professionella kultursammanhang finns bara undantag som bekräftar regeln, och de konstnärliga högskolautbildningarna har inget som helst trackrecord över att ha tagit emot studenter med funktionsnedsättning.

Och sen givetvis mer...

 

 

[email protected], @MPkjell, hallbarhumanism.blogspot.se, 0733660960, https://www.facebook.com/kryssakjelle

Personligt

Jag är Malmöbo och nationell verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan inom funktionsnedsättning och kultur.

Innan grundade jag Moomsteatern och förde den till professionell status in i den nationella kulturpolitiken.

Jag är retorikutbildare. Jag kan föra ut partiets budskap i samtal med väljare och i debatt.

Jag når resultat, och är tacksam för de utmärkelser detta fört med sig, bl.a. NE Kunskapspriset, SV Folkbildningspris och KvP Thaliapriset.

Mitt sommarprat från 2000 ska gå att ladda ner på sr.se, men utan musik.

Jag är gift med Linda, har två vuxna söner och ett förtjusande litet barnbarn. #älskaebbe!

Jag bor i centrala Malmö, och har landställe i Stockholm.