Knapp Britta Thyr

Ordförande i styrelsen, gruppledare i kommunfullmäktige, ordförande i Samhällsnämnden.

Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige. Ordförande i Samhällsnämnden.
Knapp Brittas hjärtefrågor

Samhällsplanering.

Omställning till ett hållbart samhälle.

Knapp Britta Thyr