Knapp Thyr

Distriktsordförande MP Västernorrland. Ledamot i Härnösands styrelse. Gruppledare i kommunfullmäktige, ordförande i Samhällsnämnden.

Distriktsordförande MP Västernorrland. Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige. Ordförande i Samhällsnämnden.
Knapp s hjärtefrågor

Samhällsplanering.

Omställning till ett hållbart samhälle.

Knapp Thyr