Mer om Kristina Dellrud

Kristina Dellrud om politik

I kommunen ska det vara enkelt att vara med och följa de demokratiska processerna till exempel genom att vara på plats då möten hålls eller via sociala media. En förutsättning för ett öppet samhälle är att politiken är öppen och lättillgänglig.