Kristoffer Hansson

Sammankallande Miljöpartiet Ljusdal. Fullmäktigeledamot, Ordinarie i kommunstyren och ersättare i utbildningsnämnden

Kristoffer Hansson Bilden togs när vi fotade för valet 2018
Kristoffers hjärtefrågor

En skola med eleven i centrum.

Ljusdal är vackert och rikt.

Mer om Kristoffer Hansson

Kristoffer Hansson om politik

Frågorna som ligger mig närmast om hjärtat är utbildning och omsorgsfrågor, men även vi ska utveckla samhället långsiktigt ur ett hållbart perspektiv. Jag har nu under mandatperiioden 2014-2018 suttit i bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnd, samhällsutvecklingsutskottet, som ersättare i regionfullmäktige (2017-2018), Ledamot i Miljöpartiet Gävleborgs styrelse mm. 

I Riksdag och Regionen vill jag verka för att:

Stärka Sveriges civilförsvar och vår motståndskraft mot olika kriser och hotbilder så som cyberhot, terrorism och naturkatastrofer.

Höja garantipensionerna och avveckla pensionärsskatten

Bygga ihop trygghetssystem, människor ska inte bollas mellan myndigheter.

Stärka elevhälsans främande och förebyggande arbete, elever som mår dåligt eller falr ill ska få stöd.

Bryta trenden med ökad ohälsa hos barn och unga, Jag vill förebygga och tidigt behandla psykisk ohälsa, och steg för steg förverkliga köfri- och ungdomspsykiatri.

Personligt

Jag har alltid sökt utmaningar, nu vill jag göra min röst hörd i Ljusdal, Gävleborg och Sverige. 

Jag blev medlem i Miljöpartiet 2008. Jag har sedan dess pluggat mot att bli informatör vid Högskolan i Gävle. Denna utbildning gav mig förståelse för samhälls- och mediernas utveckling genom de senaste 200 åren. Men även hur människorna genom kritiken (eller politiken) har varit drivande i samhällsutvecklingen i ALLA tider, vi måste våga ta till oss kritiken samhället ger oss, för det är vi politiker som ska vara samhällets språkrör. Så mitt intresse för politiska frågor föddes i kritiken och för att stå på de svagas sida och föra deras röst. Med rätt form av kritik så går det att förändra. Att stå på de svagas sida kommer ifrån att jag jobbat mer än 10 år inom LSS och även ca 5 år inom skolans värld, här väcktes min grund för att jobba med alla människors lika värde.

Förutom att jag är fritidspolitiker så jobbar jag idag som utbildningsansvarig på ett litet mjukvaroföretag som är riktat mot kommuner och företag som jobbar med kvalitet (enkätundersökningar) inom LSS och SoL.