Kukkamariia Valtola Sjöberg

Sammankallande Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Kukkamariia Valtola Sjöberg är sammankallande i partiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté, ersättare i Landstingsfullmäktige i Sörmland och ledamot i styrelsen i Strängnäs. Foto: Fredrik Welander
Kukkamariias hjärtefrågor

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Funktionshinder och tillgänglighet.

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Migration och lika rätt.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten, i Sverige och EU.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Aktuella frågor för Kukkamariia Valtola Sjöberg

Mer om Kukkamariia Valtola Sjöberg

Kukkamariia Valtola Sjöberg om politik

Världen är inte jämställd. Kvinnor drabbas i högre grad av ohälsa, får lägre lön, utsätts för våld i hemmet. Pojkar får sämre betyg än flickor i skolan och män begår fler brott än kvinnor. Vi kan göra något åt detta. Vi ska ha en tredelad föräldrarförsäkring, arbeta med jämställdhet i förskolan och skolan och se till att vi betalar för det arbete som en person gör oavsett kön.

Mångfald är en förutsättning för en värld där alla får möjligheter och rättigheter att delta i att bygga samhället. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Begränsade normer och förutfattade meningar om varandra ska bekämpas genom riktat arbete med normkritik. Representation är en viktig fråga för att se till att alla oavsett vem de är ska få tillgång till makt och inflytande och eftersom det inte är jämt fördelat idag behövs ett riktat arbete på detta område. 

Jämställdhet och mångfald är frågor som ingår i alla politikområden och jag brinner för att sprida medvetenhet, kunskap och engagemang om dessa grundläggande frågor för allas lika rättigheter att leva goda liv i världen. 

Personligt

Jag ser på politik som något som kan förändra världen. Som politiker har jag ansvar för att förvalta det förtroende jag fått att ta mig an att förändra och förbättra. 
Nyckeln till positiv förändring är solidaritet, jämställdhet och kärlek.
Jag kommer, oavsett vilket forum jag sitter i och bedriver politik, alltid kämpa för de värden som gör världen till en bättre plats.