Kukkamariia Valtola Sjöberg

Sammankallande Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Kukkamariia Valtola Sjöberg är sammankallande i partiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté, ersättare i Landstingsfullmäktige i Sörmland och ledamot i styrelsen i Strängnäs. Foto: Fredrik Welander
Kukkamariias hjärtefrågor

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Funktionshinder och tillgänglighet.

Miljöpartiet tvekar inte: alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter. Trots detta diskrimineras idag personer med funktionsnedsättning i samhället och på arbetsmarknaden.

HBTQ.

Miljöpartiet vill riva ner de normer som begränsar och förtrycker människor. Vi accepterar inte diskriminering, osynliggörande och dåligt bemötande av HBTQ-personer. Vi vill skapa ett samhälle där alla har rätt att vara sig själva och respekteras för det.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Mer om Kukkamariia Valtola Sjöberg

Kukkamariia Valtola Sjöberg om politik

Världen är inte jämställd. Kvinnor drabbas i högre grad av ohälsa, får lägre lön, utsätts för våld i hemmet. Pojkar får sämre betyg än flickor i skolan och män begår fler brott än kvinnor. Vi kan göra något åt detta. Vi ska ha en tredelad föräldrarförsäkring, arbeta med jämställdhet i förskolan och skolan och se till att vi betalar för det arbete som en person gör oavsett kön.

Mångfald är en förutsättning för en värld där alla får möjligheter och rättigheter att delta i att bygga samhället. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Begränsade normer och förutfattade meningar om varandra ska bekämpas genom riktat arbete med normkritik. Representation är en viktig fråga för att se till att alla oavsett vem de är ska få tillgång till makt och inflytande och eftersom det inte är jämt fördelat idag behövs ett riktat arbete på detta område. 

Jämställdhet och mångfald är frågor som ingår i alla politikområden och jag brinner för att sprida medvetenhet, kunskap och engagemang om dessa grundläggande frågor för allas lika rättigheter att leva goda liv i världen. 

Personligt

Jag ser på politik som något som kan förändra världen. Som politiker har jag ansvar för att förvalta det förtroende jag fått att ta mig an att förändra och förbättra. 
Nyckeln till positiv förändring är solidaritet, jämställdhet och kärlek.
Jag kommer, oavsett vilket forum jag sitter i och bedriver politik, alltid kämpa för de värden som gör världen till en bättre plats.