Mer om Lars Broman

Lars Broman om politik

Jag kom in i miljöpolitiken efter att ha arbetat tvärpolitiskt i miljörörelsen - speciellt antikärnkraftsrörelsen - under större delen av 70-talet. Jag tycker fortfarande att energiproblemen är de kanske viktigaste miljöfrågorna och jag är sedan länge övertygad om att effektiv energianvändning och olika förnybara energislag - sol, vind, vatten, biobränslen - måste ta över från uran, kol och olja.

 

I politiska frågor stödjer jag helhjärtat MPs grundläggande politik, så som den utformades vid partiets bildande och fastlagts vid de senaste kongresserna:

 • De tre solidariteterna
 • Begränsa den orimliga tillväxten
 • Inga vinster i välfärden
 • Inför sextimmarsdag och friår
 • Partiet ska helhjärtat stödja ickevåldsaktioner och aktiviteter inom miljöområdet
 • Avveckla kärnkraften snarast möjligt

 

För övrigt anser jag att rättvis skatt genast ska återinföras på alla inkomster, vare sig de är arbetsinkomster, pensioner, arbetslöshetsstöd eller sjuklön. Detta kan gott ske genom att fördela jobbskatteavdragen rättvist på alla inkomsttagare (även om det betyder att somliga då får något höjd skatt). Jag står bakom Thomas Pikettys krav på internationell skatt på förmögenheter och kraftigt höjda marginalskatter på de högsta inkomsterna för att vi ska återgå till det mera jämlika samhälle som vi hade fram till år 1980. Om EU driver igenom ett internationellt frihandelsavtal som ger multinationella företag beslutsrätt över nationer anser jag att Sverige ska gå ur EU.

 

I Faluns kommunfullmäktige – där jag under senaste valperioden varit dess vice ordförande – har jag senaste året skrivit följande motioner:

 

Demokratifrågor

 • Klimatpåverkan och planetens framtid i fullmäktigebeslut
 • Pröva 16-årsgräns i kommunalvalet
 • Kommunen ska ta över beslut om begravningsavgiftens storlek
 • Ändra arbetsordningen och låt alla medborgarförslag komma tillbaka till KF för beslut.
 • Inför maxtid för inlägg i KF genom en överenskommelse mellan partierna
 • Besluta om högsta antal motioner i KF genom en överenskommelse mellan partierna

 

Utvecklingsfrågor

 • Hela kommunen ska leva
 • Markera Faluns plats på sverigekartan genom att bygga Sveriges högsta byggnad
 • Kommunen ska ordna med en sekulär begravningsplats för icke-troende
 • Gör saluhall av Kristinegatan mellan Fisktorget och Stora torget
 • Stoppa utförsäljningen av Kopparstadens hyreslägenheter
 • Gör en skulpturpark, Selma Lagerlöfs park

 

Energifrågor

 • Gör en spårväg för spårvagnar av Grycksbo-banan
 • Infartsparkeringar med solcellstak öster och väster om centrum
 • Vägtull mellan Falun och Borlänge för förskottering av dubbelspår mellan städerna
 • Trådbusslinje resecentrum - riksskidstadion
 • Biogasmack i Falun
 • Solcellsfält med falubor som andelsägare

 

Jag är gift, har 4 barn och 8 barnbarn, jag är professor i fysik vid och rektor för Strömstad akademi. Jag har varit Miljöförbundets ordförande, skapat Framtidsmuseet i Borlänge och Teknoland i Falun, startat och drivit Centrum för solenergiforskning SERC och Europeiska solingenjörsskolan ESES, samt initierat framtidsstudien Barnbarnens århundrade; läs mera om mig på www.stromstadakademi.se/sa-broman.htm.