Mer om Lars Friberg

Lars Friberg om politik

Jobbar även som ledamot av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun.