Mer om Lars-Göran Winqvist

Lars-Göran Winqvist om politik

Ur folkhälsoperspektiv är både idrottsliga och kulturella aktiviteter, en viktig del för att alla ska hitta något att göra på fritiden och känna välbefinnande. Vår kommun har goda förutsättningar att utveckla turistnäringen med vår fantastiska natur, närheten till Stockholm och med hjälp av de många kreativa företagare som skapar sysselsättning och ger intressanta upplevelser i hela kommunen.

Uppdrag

  1. Kommunrevisionen
    1. Lars-Göran Winqvist