Lars Harms-Ringdahl

Ledamot i Patientnämnden & ersättare i Landstingsfullmäktige

Lars Harms-Ringdahl

Mer om Lars Harms-Ringdahl

Lars Harms-Ringdahl om politik

I landstinget vill jag främst inrikta mig på att förbättra säkerheten och tryggheten i vården.

Patientsäkerhet är något jag verkligen vill lyfta. Det dör 10 gånger mer människor av vårdskador än i trafiken. Vårdskador kostar Stockholms landsting 1 500 miljoner kronor årligen enbart för extra vårddagar. Nu säger alla att patientsäkerheten är viktig, men det görs alldeles för lite idag.

CV

Min bakgrund är som forskare och konsult inom områdena riskhantering och arbetsmiljö.

Jag jobbar i eget företag och  har varit vid Karlstads Universitet och KTH