Lars-Olof Karlsson

ledamot, kulturnämnden i Göteborg

En växande global rörelse Den gröna rörelsen startade på Tasmanien 1972. Idag finns det gröna partier över hela världen. Förändringen av Göteborg till en mer hållbar stad är en bit i det globala pusslet att styra om människans överkonsumtion till att hålla sig inom de ramar naturen sätter.
Lars-Olofs hjärtefrågor

Bistånd och handel.

Fred och försvar.

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Migration och lika rätt.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Lars-Olof Karlsson

Mer om Lars-Olof Karlsson

Lars-Olof Karlsson om politik

Omsorg om kommande generation lägger ett stort ansvar på oss idag att ställa om samhället i grunden så att vi håller oss inom de gränser som ekologiska system sätter upp. Förre FN-chefens, Ban Ki-Moon, ord "vi är den första generationen som kan utrota fattigdom och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” måste vara ledstjärna för all politik. Vi har alla verktyg på plats som behövs. Enbart politisk vilja avgör om vi lyckas eller inte. 

Personligt

Jag har jobbat länge med internationella frågor inom Miljöpartiet. Men sedan valet 2014 är jag ledamot i Göteborgs stads kulturnämnd där jag framförallt engagerat mig i frågor som rör det fria kulturlivet och hur kulturaspekter ska kunna komma med tidigt i stadsutvecklingsprocesser. 

Till yrket är jag kommunikatör på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag har en bakgrund i ideella organisationer, bl a för fair trade, och en regional musikstiftelse som idag ingår i Kultur i Väst. 

Bor med familj och två katter i Kungsladugård.