László Gönczi

Ordförande i omsorgsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen.

Lászlós hjärtefrågor

Skola i hela Ljusdals Kommun.

László Gönczi

Mer om László Gönczi

László Gönczi om politik

Jag som politiker. Har under 30 år suttit i så gott som alla nämnder i Ljusdals Kommun dessutom i kommunstyrelse och fullmäktige. Har också erfarenhet av landstings- och regionalpolitik. Deltagit på nästan alla miljöpartiets partikongresser och suttit i mp-s förtroenderåd samt dess politiska utskott.

Nu sitter jag kommunfullmäktige och i utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott.

 

Som något slags ålderman med grön mossa på mina axlar skulle man kunna tänka att jag har tappat entusiasmen. Ni får döma själva om jag är fräsch nog för ert förtroende: (Några hävdar att jag har för många ord…inte väl?:)

 

 • Jag är pacifist och anser att vapentillverkning och export för militärt bruk är förkastligt. Vapnen är till för att döda folk med!
 • Jag vill stoppa kärnkraften snarast – Katastrofen i Fukushima borde ha varit droppen för flera.
 • Jag tror inte på tillväxt – strävan efter den skadar naturen och suger ut de svaga
 • Jag vill ha medborgarlön – alla ska kunna känna sig trygga!
 • Jag drar mig inte för skattehöjningar
 • Resurser ska omfördelas från rik till fattig
 • Ekologiskt och närodlat eller rättvisemärkt är en självklarhet
 • Jag tror att tåg är en väldigt bra lösning.

Bygg upp Dellenbanan, låt Ramsjöborna kliva av och på tåget, dra spår till Bränta och glöm inte Inlandsbanans möjligheter!

 • Jag tror på relativt små och självständiga enheter i Skola och omsorg

Känslan av att rå på sin vardag är jätteviktig!

 • Jag är absolut emot centralisering från landsbygd till stad eller ens till köpingen

Förstår inte dem som tänker sig en enda högstadieskola i kommunen

 • EU är ett stort schabrak med kärnvapenbärande medlemmar som skyddar sina gränser mot drunknande desperata flyktingar. EU går inte att rädda inifrån. Lämna eländet!
 • Klimatet är inte at leka med
 • Kemikalier och genmanipulerat är ett allvarligt hot.
 • Jämställdhet och jämlikhet är två sidor av samma mynt – borde vara n självklarhet på alla nivåer. Men jämställdhet är inte samma sak som att alla måste göra lika som de patriarkala gubbarna (hoppas ingen räknar mig ditJ)

 

Faktiskt brinner jag för allt detta och mycket mer…

 

En ambition är att rädda världen och ta bort orättvisornaJ

 

Men sedan har jag också stor nytta av mina år i forskning, mångsyssleri, hästplöjning och politik. Jag får för mig att jag förstår vad jag håller på med.

 

Naiva värderingar måhända men hanterade med stort allvar och konsekvens.

 

Själv anser jag att de som tror på tillväxt och teknikfix är de naiva fundamentalisterna! En fundamentalism som riskerar att förgöra vår Moder Jord!

CV

Född i Budapest, Ungern år 1945. 
Flytt till Sverige 1956 
Har sex barn 
Utbildad fil.dr. kärnfysik, hoppat av och blivit "Grönavågare" 
Varit ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft/Kärnvapen . 
Kan jordbruka med häst 
Ägnat mycket intresse åt nya andliga förmedlare som Rudolf Steiner, Martinus och Ambres 
Jag har frilansat som kulturskribent.

Är numera ordförande i Musik i Ljusdal