Leif Branting

Ersättare i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden, Ledamot i Styrelsen

Leif Branting

Uppdrag

  1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
    1. Anna Evans
    2. Leif Branting