Leif Branting

Ersättare i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden, Ledamot i Styrelsen

Leif Branting