Lena Östholm Munkberg

Ordförande för MP Helsingborg samt ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Lenas hjärtefrågor

Vård och omsorg.

Landsbygdsutveckling.

Psykisk hälsa och ohälsa.

Lena Östholm Munkberg

Mer om Lena Östholm Munkberg

Lena Östholm Munkberg om politik

Utvecklare/Sjuksköterska, Miatorp, 57 år. Plats 4 på Kommunfullmäktigelistan. Plats 5 regionfullmäktigelistan.

Personlig presentation:

Mitt Helsingborg är staden där alla är delaktiga och har inflytande oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. Staden bygger vi tillsammans ung som gammal, det finns en plats för alla. Genom tillgång till arbete, utbildning, stöd till föreningar och social innovation ökas helsingborgarnas möjligheter och genom bra skolor, omsorg och äldrevård skapar vi kvalitet. Min drivkraft är ett medvetet val att kämpa för våra barns framtid och ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle att åldras i för ökad hälsa och ökad välfärd.

Mina prioriterade frågor:

 • Stärkt fokus på individen gällande delaktighet och inflytande.
 • Öka stadens förebyggande arbete för att minska ensamhet och psykisk ohälsa.
 • Prioritera gång, cykel- och kollektivtrafik
 • Klimatsmarta val ska vara enkla som cykel- och bilpooler, bytes- och utlåningscentra, stadsodling och grönt företagande.
 • Att varje stadsdel har mötesplatser, grönområden och bostäder för olika åldrar och behov.

 

Regionen:

Skåne är möjligheternas region för hållbar utveckling och grönt företagande. Förebyggande arbete ska prioriteras och sjukvård, kultur, miljö, arbete och ideell verksamhet knytas ihop för ökad folkhälsa. Mitt val är att arbeta för ett grönt, jämlikt, jämställt, hållbart samhälle. Detta kräver att vårdköerna kortas, att tillgängligheten ökar för alla åldrar inom primärvård och psykiatri, att vi använder ny teknik och digitala verktyg och att Nollvisionen mot självmord blir en självklarhet.

Mina prioriterade frågor:

 • En jämlik, tillgänglig primärvård och en specialistvård när den behövs.
 • Läkare som kommer på hembesök till äldre och behövande
 • En köfri barn- och ungdomspsykiatri
 • Utveckling av vården med patienten i fokus och ett ökat stöd till personalen
 • Att alla skåningar har verktyg för klimatsmarta val och en kollektivtrafik att lita på

 

 

 

 

 

Uppdrag

 1. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
  1. Alice Nikmanesh
  2. Anna Nematbakhsh
  3. Annika Elwert
  4. Anton Nordqvist
  5. Bim Olsson
  6. Camilla Kylin
  7. Catrin Steen
  8. Christian Pettersson
  9. Cindy Falquet
  10. Clara Andermo
  11. Filip Joelsson
  12. Johan Söderpalm
  13. John Vestergren
  14. Jon Forsärla
  15. Klas Sivén
  16. Lena Östholm Munkberg
  17. Linda Bjerman
  18. Lova Necksten
  19. Manuel Cortez Azero
  20. Margareta Sylvan
  21. Maria Alfredson
  22. Marika Isetorp
  23. Markus Jöngren
  24. Mia Sköld
  25. Mikael Hjort
  26. Nils Karlsson
  27. Olle Hilborn
  28. Pontus Olofsson
  29. Robert Halvarsson
  30. Rolf Samuelsson
  31. Sandra Landin
  32. Simon Granberg Johnson
  33. Sofie Lemontzis
  34. Svante Agnestig
 2. Kandidater kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Afeta Ramadanoska
  2. Aida Pilica
  3. Ann-Christine Borgman
  4. Anna Hjortenskiöld
  5. Carin Hjärne
  6. Christina Mörtl
  7. Eva Storlind
  8. Fredrik Malmborg
  9. Gustaf Wiklund
  10. Jacob Hjärne
  11. Kerstin Dahlin
  12. Kristina Hessing Nilsson
  13. Lars Dahlin
  14. Lars Dalesjö
  15. Lena Östholm Munkberg
  16. Liselotte Lindskog
  17. Marcus Friberg
  18. Marie Halldén
  19. Merete Sundholm
  20. Mette Bryngemark
  21. Ralf Nymberg
  22. Rickard Persson
  23. Samra Dedic
  24. Sofia Kamlund
  25. Sofia Mattsson
  26. Stefano Kuzhicov
  27. Thomas Rödin Hulth
 3. Kandidater Regionfullmäktige Helsingborg
  1. Lena Östholm Munkberg
  2. Samra Dedic
  3. Sofia Kamlund
  4. Thomas Rödin Hulth
 4. Kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Lars Dalesjö
  2. Lena Östholm Munkberg
  3. Marcus Friberg
  4. Rickard Persson
  5. Sofia Kamlund
 5. Regionfullmäktige Skåne
  1. Angela Everbäck
  2. Angelika Andersson
  3. Fredrik Hanell
  4. Ida Nilsson
  5. Kami Petersen
  6. Kristina Aurell
  7. Lena Östholm Munkberg
  8. Mätta Ivarsson
  9. Thomas Eng
  10. Thomas Hansson
 6. Regionombud MP Helsingborg
  1. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  2. Lars Dalesjö
  3. Lena Östholm Munkberg
  4. Liselotte Lindskog
  5. Marcus Friberg
  6. Ralf Nymberg
  7. Rickard Persson
  8. Samra Dedic
  9. Slobodan Narancic
  10. Thomas Rödin Hulth
 7. Riksvalberedningen
  1. Bengt Nordström
  2. Birgitta Skoglund
  3. Britt-Marie Rosenqvist
  4. Carl Frick
  5. Eva Ekenberg
  6. Helena Bosved
  7. Ingemar Basth
  8. Inger Schörling
  9. Ingmarie Nilsson
  10. Janette Leinonen
  11. Joakim Nordstrand
  12. Johan Hellström
  13. John Vestergren
  14. Jonas Löhnn
  15. Katrin Lundgren
  16. Katrin Wissing
  17. Klara Ellström
  18. Lena Stenström
  19. Lena Östholm Munkberg
  20. Lennart Olsen
  21. Louise Arndt
  22. Maria Söderberg
  23. Marika Isetorp
  24. Monika Bubholz
  25. Ove Johansson
  26. Petra Elf
  27. Roland Thord
  28. Sverre Dahlstedt Eriksson
  29. Tobias Adersjö
  30. Ulrika Frick
  31. Öjvind Hatt
 8. Styrelsen Miljöpartiet Helsingborg
  1. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  2. Lena Östholm Munkberg
  3. Liselotte Lindskog
  4. Marcus Friberg
  5. Rickard Persson
  6. Samra Dedic
  7. Sofia Kamlund
 9. Vård- och omsorgsnämnden
  1. Lena Östholm Munkberg