Lena Östholm Munkberg

Ordförande för MP Helsingborg samt ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Lenas hjärtefrågor

Vård och omsorg.

Lena Östholm Munkberg

Mer om Lena Östholm Munkberg

Lena Östholm Munkberg om politik

Sedan de senaste 3 åren är Lena Östholm-Munkberg ny ordfrande i Miljöpartiet de gröna i Helsingborg. Lena har varit engagerad i Miljöpartiet lokalt sedan 2012, och sitter även som ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt på regionnivå i sjukvårdsnämnden SUND och i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Så här säger Lena själv om sin nya roll inom partiet.

- Jag känner mig otroligt hedrad av att ha medlemmarnas förtroende, min ambition är att fortsätta den positiva utveckling som finns inom partiet med ökat engagemang och sprudlande aktivitet. 
Miljöpartiet i Helsingborg utmärkte sig förra året positivt genom att gå emot trenden nationellt och växa i medlemsantal. En utveckling som fortsatt i år då vi redan kan räkna in nya medlemmar. Ett ökatmedlemsantal visar på att vi gör ett gott arbete lokalt och det känns väldigt roligt. Vi är ett samspelt lag med bred kompetens inom många olika områden, fortsätter Lena."

Vad anser du om partiets "omstart" och val av nya ministrar?
- Med den nya regeringsombildningen har vårt parti fått ett guldläge. Vi har visionära realister på plats för att leda oss framåt. Kommunerna har med Karolina Skogs utnämning till minister knutits närmare riksdagen, och det är glädjande att våra kommunala frågor har fått en röst. Jag är även övertygad om att Isabella Lövin, i en stärkt roll som vice statsminister och ansvarig för biståndsfrågor, fortsätter att representera Sverige på ett professionellt och diplomatiskt sätt. Peter Eriksson, Löfvéns ”ess i rockärmen” kommer att ge oss styrka och sätta”medborgarnära” prägel på hantverket. Han kommer att växa och göra intryck i våra svenska hem. Hur bra som helst säger jag!

 

Personligt

Vem är egentligen Lena Östholm-Munkberg?

- Jag är en fyrabarnsmor 55+. Största erfarenhet har jag från vården, där jag idag arbetar som verksamhetsutvecklare. Jag började min bana som vårdbiträde därefter sjuksköterska, chef och nu alltså verksamhetsutvecklare. Miljöpartiet valde jag som ”mitt parti” med tanke på klimat och miljö för mina barns framtid, det fanns helt enkelt inget annat hållbart alternativ. Grundläggande för mig är en humanistisk människosyn, etik, moral, värderingar, att vi bryr oss, tänker långsiktigt och som man brukar säga ”in a bigger picture”. Där kommer alla våra miljöfrågor in. Vi har alla ett ansvar!

Vad arbetar du för i din roll som ordförande?
- Att vi tillsammans bygger ett öppet och hållbart Helsingborg, samt skapar goda förutsättningar för kommande generationer att leva här. Samt att vi gemensamt arbetar för att vara ett levande och inkluderande samhälle i ständig utveckling

 

Uppdrag

 1. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
  1. Alexander Franzén
  2. Alice Nikmanesh
  3. Anna Nematbakhsh
  4. Annika Elwert
  5. Anton Nordqvist
  6. Bim Olsson
  7. Camilla Kylin
  8. Catrin Steen
  9. Christian Pettersson
  10. Cindy Falquet
  11. Clara Andermo
  12. Filip Joelsson
  13. Helena Björkman
  14. Johan Söderpalm
  15. John Vestergren
  16. Jon Forsärla
  17. Klas Sivén
  18. Lena Östholm Munkberg
  19. Linda Bjerman
  20. Linnea Sandahl
  21. Lova Necksten
  22. Lovisa Roos
  23. Manuel Cortez Azero
  24. Margareta Sylvan
  25. Maria Alfredson
  26. Maria Moraes
  27. Marika Isetorp
  28. Markus Jöngren
  29. Mia Sköld
  30. Mikael Hjort
  31. Nils Karlsson
  32. Olle Hilborn
  33. Pontus Olofsson
  34. Robert Halvarsson
  35. Rolf Samuelsson
  36. Sandra Landin
  37. Simon Granberg Johnson
  38. Sofie Lemontzis
  39. Svante Agnestig
 2. Kandidater kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Afeta Ramadanoska
  2. Aida Pilica
  3. Ann-Christine Borgman
  4. Anna Hjortenskiöld
  5. Annika Román
  6. Carin Hjärne
  7. Christina Mörtl
  8. Eva Storlind
  9. Fredrik Malmborg
  10. Gustaf Wiklund
  11. Jacob Hjärne
  12. Kerstin Dahlin
  13. Kristina Hessing Nilsson
  14. Lars Dahlin
  15. Lars Dalesjö
  16. Lena Östholm Munkberg
  17. Liselotte Lindskog
  18. Marcus Friberg
  19. Marie Halldén
  20. Merete Sundholm
  21. Mette Bryngemark
  22. Ralf Nymberg
  23. Rickard Persson
  24. Samra Dedic
  25. Sofia Kamlund
  26. Sofia Mattsson
  27. Thomas Rödin
 3. Kandidater Regionfullmäktige Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Lena Östholm Munkberg
  3. Samra Dedic
  4. Sofia Kamlund
  5. Thomas Rödin
 4. Regionombud MP Helsingborg
  1. Alexandra Høgsted
  2. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  3. Annika Román
  4. Lars Dalesjö
  5. Lena Östholm Munkberg
  6. Liselotte Lindskog
  7. Marcus Friberg
  8. Ralf Nymberg
  9. Rickard Persson
  10. Slobodan Narancic
  11. Thomas Rödin
 5. Riksvalberedningen
  1. Alireza Mosahafi
  2. Bengt Nordström
  3. Birgitta Skoglund
  4. Britt-Marie Rosenqvist
  5. Carl Frick
  6. Caroline Närhi
  7. Eva Ekenberg
  8. Helena Bosved
  9. Ingemar Basth
  10. Ingmari Nilsson
  11. Joachim Höggren
  12. Joakim Nordstrand
  13. Johan Hellström
  14. Jonas Löhnn
  15. Katrin Lundgren
  16. Katrin Wissing
  17. Lena Stenström
  18. Lena Östholm Munkberg
  19. Louise Arndt
  20. Malena Ranch
  21. Maria Söderberg
  22. Marika Isetorp
  23. Mikael Jämtsved
  24. Monika Bubholz
  25. Olov Östlund
  26. Ove Johansson
  27. Roland Thord
  28. Sverre Dahlstedt Eriksson
  29. Tobias Adersjö
  30. Ulrika Frick
  31. Öjvind Hatt
 6. Styrelsen Miljöpartiet Helsingborg
  1. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  2. Lena Östholm Munkberg
  3. Marcus Friberg
  4. Ralf Nymberg
  5. Sofia Kamlund
 7. Vård- och omsorgsnämnden
  1. Lena Östholm Munkberg
 8. Vårdproduktionsnämnd SUND
  1. Aina Andersson
  2. Lena Östholm Munkberg