Lena Östholm

Ordförande för MP Helsingborg samt ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Lenas hjärtefrågor

Vård och omsorg.

Lena Östholm

Mer om Lena Östholm

Lena Östholm om politik

Sedan årsmötet i mars är Lena Östholm-Munkberg ny sammankallande för Miljöpartiet i Helsingborg. Lena har varit engagerad i Miljöpartiet lokalt sedan 2012, och sitter även som ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt på regionnivå i sjukvårdsnämnden SUND. Så här säger Lena själv om sin nya roll inom partiet.

- Jag känner mig otroligt hedrad av att få medlemmarnas förtroende och vill fortsätta den positiva utveckling som finns inom partiet med ökat engagemang och sprudlande aktivitet. 
Miljöpartiet i Helsingborg utmärkte sig förra året positivt genom att gå emot trenden nationellt och växa i medlemsantal. En utveckling som fortsatt i år då vi redan kan räkna in nya medlemmar. Ett ökatmedlemsantal visar på att vi gör ett gott arbete lokalt och det känns väldigt roligt. Vi är ett samspelt lag med bred kompetens inom många olika områden, fortsätter Lena."

Vad anser du om partiets "omstart" och val av nya ministrar?
- Med den nya regeringsombildningen har vårt parti fått ett guldläge. Vi har visionära realister på plats för att leda oss framåt. Kommunerna har med Karolina Skogs utnämning till minister knutits närmare riksdagen, och det är glädjande att våra kommunala frågor har fått en röst. Jag är även övertygad om att Isabella Lövin, i en stärkt roll som vice statsminister och ansvarig för biståndsfrågor, fortsätter att representera Sverige på ett professionellt och diplomatiskt sätt. Peter Eriksson, Löfvéns ”ess i rockärmen” kommer att ge oss styrka och sätta”medborgarnära” prägel på hantverket. Han kommer att växa och göra intryck i våra svenska hem. Hur bra som helst säger jag!

 

Personligt

Vem är egentligen Lena Östholm-Munkberg?

- Jag är en fyrabarnsmor som (oj!) fyllt 55 år. Största erfarenhet har jag från vården, där jag idag arbetar som verksamhetsutvecklare. Jag började min bana som vårdbiträde därefter sjuksköterska, chef och nu alltså verksamhetsutvecklare. Miljöpartiet valde jag som ”mitt parti” med tanke på mina barns framtid, det fanns helt enkelt inget annat hållbart alternativ. Grundläggande för mig är en humanistisk människosyn, etik, moral, värderingar, att vi bryr oss, tänker långsiktigt och som man brukar säga ”in a bigger picture”. Där kommer alla våra miljöfrågor in. Vi har alla ett ansvar!

Vad kommer du att arbeta för i din roll som sammankallande?
- Att vi tillsammans bygger ett öppet och hållbart Helsingborg, samt skapar goda förutsättningar för kommande generationer att leva här. Samt att vi gemensamt arbetar för att vara en levande och inkluderande organisation i ständig utveckling