Lena Östholm Munkberg

Ordförande för MP Helsingborg samt ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

Lenas hjärtefrågor

Vård och omsorg.

Landsbygdsutveckling.

Psykisk hälsa och ohälsa.

Lena Östholm Munkberg

Aktuella frågor för Lena Östholm Munkberg

Mer om Lena Östholm Munkberg

Lena Östholm Munkberg om politik

Utvecklare/Sjuksköterska, Miatorp, 57 år. Plats 4 på Kommunfullmäktigelistan. Plats 5 regionfullmäktigelistan.

Personlig presentation:

Mitt Helsingborg är staden där alla är delaktiga och har inflytande oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. Staden bygger vi tillsammans ung som gammal, det finns en plats för alla. Genom tillgång till arbete, utbildning, stöd till föreningar och social innovation ökas helsingborgarnas möjligheter och genom bra skolor, omsorg och äldrevård skapar vi kvalitet. Min drivkraft är ett medvetet val att kämpa för våra barns framtid och ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle att åldras i för ökad hälsa och ökad välfärd.

Mina prioriterade frågor:

  • Stärkt fokus på individen gällande delaktighet och inflytande.
  • Öka stadens förebyggande arbete för att minska ensamhet och psykisk ohälsa.
  • Prioritera gång, cykel- och kollektivtrafik
  • Klimatsmarta val ska vara enkla som cykel- och bilpooler, bytes- och utlåningscentra, stadsodling och grönt företagande.
  • Att varje stadsdel har mötesplatser, grönområden och bostäder för olika åldrar och behov.

 

Regionen:

Skåne är möjligheternas region för hållbar utveckling och grönt företagande. Förebyggande arbete ska prioriteras och sjukvård, kultur, miljö, arbete och ideell verksamhet knytas ihop för ökad folkhälsa. Mitt val är att arbeta för ett grönt, jämlikt, jämställt, hållbart samhälle. Detta kräver att vårdköerna kortas, att tillgängligheten ökar för alla åldrar inom primärvård och psykiatri, att vi använder ny teknik och digitala verktyg och att Nollvisionen mot självmord blir en självklarhet.

Mina prioriterade frågor:

  • En jämlik, tillgänglig primärvård och en specialistvård när den behövs.
  • Läkare som kommer på hembesök till äldre och behövande
  • En köfri barn- och ungdomspsykiatri
  • Utveckling av vården med patienten i fokus och ett ökat stöd till personalen
  • Att alla skåningar har verktyg för klimatsmarta val och en kollektivtrafik att lita på