Lena Östholm Munkberg

Ordförande för MP Helsingborg, ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

Lenas hjärtefrågor

Vård och omsorg.

Landsbygdsutveckling.

Psykisk hälsa och ohälsa.

Mer om Lena Östholm Munkberg

Lena Östholm Munkberg om politik

Utvecklare/Sjuksköterska, Miatorp, 57 år. Plats 4 på Kommunfullmäktigelistan. Plats 5 regionfullmäktigelistan.

Personlig presentation:

Mitt Helsingborg är staden där alla är delaktiga och har inflytande oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. Staden bygger vi tillsammans ung som gammal, det finns en plats för alla. Genom tillgång till arbete, utbildning, stöd till föreningar och social innovation ökas helsingborgarnas möjligheter och genom bra skolor, omsorg och äldrevård skapar vi kvalitet. Min drivkraft är ett medvetet val att kämpa för våra barns framtid och ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle att åldras i för ökad hälsa och ökad välfärd.

Mina prioriterade frågor:

 • Stärkt fokus på individen gällande delaktighet och inflytande.
 • Öka stadens förebyggande arbete för att minska ensamhet och psykisk ohälsa.
 • Prioritera gång, cykel- och kollektivtrafik
 • Klimatsmarta val ska vara enkla som cykel- och bilpooler, bytes- och utlåningscentra, stadsodling och grönt företagande.
 • Att varje stadsdel har mötesplatser, grönområden och bostäder för olika åldrar och behov.

 

Regionen:

Skåne är möjligheternas region för hållbar utveckling och grönt företagande. Förebyggande arbete ska prioriteras och sjukvård, kultur, miljö, arbete och ideell verksamhet knytas ihop för ökad folkhälsa. Mitt val är att arbeta för ett grönt, jämlikt, jämställt, hållbart samhälle. Detta kräver att vårdköerna kortas, att tillgängligheten ökar för alla åldrar inom primärvård och psykiatri, att vi använder ny teknik och digitala verktyg och att Nollvisionen mot självmord blir en självklarhet.

Mina prioriterade frågor:

 • En jämlik, tillgänglig primärvård och en specialistvård när den behövs.
 • Läkare som kommer på hembesök till äldre och behövande
 • En köfri barn- och ungdomspsykiatri
 • Utveckling av vården med patienten i fokus och ett ökat stöd till personalen
 • Att alla skåningar har verktyg för klimatsmarta val och en kollektivtrafik att lita på

 

 

 

 

 

Uppdrag

 1. Förtroenderådet
  1. Andrea Byding
  2. Anette Mårtensson
  3. Anna Isaksson
  4. Aron Knifström
  5. Caroline Axelsson
  6. Cheryl Jones Fur
  7. Conny Wahlström
  8. Emma Nilsson
  9. Emma Nohrén
  10. Eva Pethrus
  11. Gunnar Gustafsson
  12. Gustav Svanborg Edén
  13. Henrik Blind
  14. Jan Riise
  15. Joann Ling
  16. Johan Asplund
  17. Johan Thunberg
  18. Jonas Blomster
  19. Knapp Britta Thyr
  20. Lena Östholm Munkberg
  21. Lennart Bryntesson
  22. Linnea Johansson Kläth
  23. Linnéa Skoogh
  24. Madeleine Jonsson
  25. Malin Bjarnefors
  26. Marielle Lahti
  27. Mie Nilsson
  28. Pernilla Rinsell
  29. Sandra Ivanovic Rubin
  30. Yngve Johansson
  31. Öjvind Hatt
 2. Gröna Seniorer Riks styrelse
  1. Agneta Granström
  2. Anders Åkesson
  3. Eva Ringdahl
  4. Kerstin Sundquist
  5. Lena Östholm Munkberg
  6. Marja Sandin-Wester
  7. Olov Östlund
  8. Ove Johansson
  9. Ragnar von Malmborg
  10. Rickard Hansson
 3. Kandidater kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Afeta Ramadanoska
  2. Aida Pilica
  3. Ann-Christine Borgman
  4. Christina Mörtl
  5. Eva Storlind
  6. Fredrik Malmborg
  7. Gustaf Wiklund
  8. Jacob Hjärne
  9. Kristina Hessing Nilsson
  10. Lars Dalesjö
  11. Lena Östholm Munkberg
  12. Liselotte Lindskog
  13. Marcus Friberg
  14. Marie Halldén
  15. Merete Sundholm
  16. Mette Bryngemark
  17. Ralf Nymberg
  18. Rickard Persson
  19. Samra Dedic
  20. Sofia Kamlund
  21. Sofia Mattsson
  22. Stefano Kuzhicov
  23. Thomas Rödin Hulth
 4. Kandidater Regionfullmäktige Helsingborg
  1. Lena Östholm Munkberg
  2. Samra Dedic
  3. Sofia Kamlund
  4. Thomas Rödin Hulth
 5. Kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Lars Dalesjö
  2. Lena Östholm Munkberg
  3. Marcus Friberg
  4. Rickard Persson
  5. Sofia Kamlund
 6. Regionfullmäktige Skåne
  1. Angela Everbäck
  2. Angelika Andersson
  3. Fredrik Hanell
  4. Ida Nilsson
  5. Kami Petersen
  6. Lena Östholm Munkberg
  7. Mätta Ivarsson
  8. Thomas Eng
  9. Thomas Hansson
 7. Regionombud MP Helsingborg
  1. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  2. Lars Dalesjö
  3. Lena Östholm Munkberg
  4. Liselotte Lindskog
  5. Marcus Friberg
  6. Ralf Nymberg
  7. Rickard Persson
  8. Samra Dedic
  9. Slobodan Narancic
  10. Thomas Rödin Hulth
 8. Styrelsen Miljöpartiet Helsingborg
  1. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  2. Lars-Åke Aronsson
  3. Lena Östholm Munkberg
  4. Liselotte Lindskog
  5. Marcus Friberg
  6. Mette Bryngemark
  7. Rickard Persson
  8. Samra Dedic
  9. Sofia Kamlund
 9. Styrelsen Miljöpartiet Skåne
  1. Anders Åkesson
  2. Anette Mårtensson
  3. Carl-Erik Flodmark
  4. Emma Nilsson
  5. Jan Björkman
  6. Jesper Olsson
  7. Josefin Syri
  8. Kami Petersen
  9. Lena Östholm Munkberg
  10. Linnéa Skoogh
  11. Marcus Friberg
  12. Shahad Lund
  13. Ulla Magnusson
 10. Vård- och omsorgsnämnden
  1. Lena Östholm Munkberg