Mer om Liaquat Khan

Liaquat Khan om politik

Det är viktigt att vi prioriterar barnen, eftersom de är vår framtid. Alla botkyrkas unga ska få en bra utbildning och skolorna behöver bli skickligare för bygga ett bättre samhälle på längre sikt. Administration ska minska och eleverna ska få mer tid med sina lärare. Alla elever ska få sammamöjlighet till bra utbildning, oavsett förutsättningar.

Hjärtefrågor:

 • Höja lärarlönerna
 • Ökad personaltäthet i Botkyrkas förskolor och skolor
 • Fler kuratorer och skolpsykologer
 • Större andel ekologiska råvaror och mindre andel kött i maten
 • Uppgradera modersmålsundervisningen så att det blir mer attraktiv, rolig och utvecklande 
 • Ha ett aktivt arbete i alla skolor och förskolor för att motverka diskriminering och mobbing

Varför rösta på mig?
Jag har varit aktiv i politiken i 15 år. Jag var ersättare i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och har varit med olika nämnder och bolag. Jag har kämpat särskilt mot arbetslöshet och diskriminering, och kom- mer att jobba med mina hjärtefrågor även i framtiden!

Uppdrag

 1. Arbets- och vuxenutbildningsnämnden Botkyrka
  1. Inger Grönberg
  2. Liaquat Khan
 2. Arbetsmarknads- och näringslivsberedningen Botkyrka
  1. Inger Grönberg
  2. Liaquat Khan
 3. Brottsförebyggande rådet Botkyrka
  1. Liaquat Khan
 4. Styrelsen Miljöpartiet Botkyrka
  1. Liaquat Khan
  2. Mats Dellrud
  3. Myrna Persson
  4. Oskar Forsberg
 5. Tingsrätten Södertörn
  1. Elisabeth Nobuoka Nordin
  2. Liaquat Khan
 6. Våra förtroendevalda Botkyrka
  1. Christina Karlsson
  2. Deniz Bulduk
  3. Elisabeth Nobuoka Nordin
  4. Embla Holmlid Kolenda
  5. Inger Grönberg
  6. James Jin
  7. Leif Hedström
  8. Liaquat Khan
  9. Magnus Hansson
  10. Myrna Persson
  11. Niklas Gladh
  12. Oskar Forsberg
  13. Pär Sargren
  14. Shakhlo Altieva
  15. Yasmin Yosra Sherif