Lina Engström

Politisk sekreterare

Linas hjärtefrågor

Jämställdhet och integration.

Barn och ungas rättigheter.

Klimat och Miljö.

Lina Engström

Mer om Lina Engström

Lina Engström om politik

Miljöfrågorna upptäckte jag i tioårsåldern och det var då jag blev intresserad av Miljöpartiet. En kortsiktig jakt på ekonomisk tillväxt bör aldrig gå före människor, djur och natur. Nu har klimathotet blivit allt mer akut och det är verkligen förvånande att inte alla politiker sätter klimatfrågan främst. Utan en lösning på den kommer klimatproblemen att överskugga allt annat. Men Miljöpartiet är det enda partiet som verkar för kommande generationer.

Våldet mot kvinnor är en av de mest akuta frågorna i världen. I Sverige nekas hundratals kvinnor per år plats på en kvinnojour på grund av platsbrist och få anmälningar utreds tillräckligt. Dessutom hamnar många barn i kläm. Vi måste alla ta det här samhällsproblemet på allvar och använda de metoder som faktiskt finns för att lösa det. Det handlar om allt från jämställdhetsarbete i skolan till att ordna bättre skydd med fokus på förövaren.

Vi måste också bli bättre på att hantera hedersrelaterat våld. De unga människor som förtrycks av sina familjer blir ofta isolerade och de är dubbelt utsatta om de inte kan svenska språket eller vet hur våra myndigheter fungerar. Vi måste bli bättre på att möta människor med annan bakgrund än vår egen.

Barn som brottsoffer har alldeles för låg status och istället för att se till barns bästa tar vuxna ofta beslut utifrån de vuxnas behov. Polisen och socialtjänsten måste lägga mycket mer resurser för att arbeta med utsatta barn. I skolan visar sig ojämställdheten tidigt och sexuella trakasserier har blivit vardag. Där behövs en nolltolerans och bättre förutsättningar för de lärare och pedagoger som möter barn och unga i vardagen.