Linnea Risinger

Gruppledare & språkrör

Linneas hjärtefrågor

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Jämställdhet och jämlikhet.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Alla ska ha möjlighet att ta del av och utöva konst och kultur.

”Kultur kan förändra människor. Jag vill satsa mer på allt från fria grupper till kulturskolan.”

Linnea Risinger

Mer om Linnea Risinger

Linnea Risinger om politik

Vice ordförande i Kultur- och ungdomsnämnden

Ett långsiktigt hållbart samhälle är den enda möjliga samhällsmodellen om vi på jorden ska överleva, det innebär att både människor, djur och natur behöver ha hälsan i behåll! Den här grundförutsättningen är anledningen till att jag är engagerar mig i miljöpartiet. Att engagera sig för att förbättra ”världen” har alltid varit viktigt för mig. Har det inte varit elevrådet så har det varit skoltidningen genom min uppväxt, gärna i kombination!

Det jag brinner för allra mest är demokrati, och det är kanske av den anledningen som jag engagerat mig så mycket i nationella organisationer, ungdomsföreningar och ungdomsråd för att göra ungdomars röster hörda. Elevdemokrati, ungdomsdemokrati och jämställdhet är viktiga frågor för mig, och dem har jag drivit i de nämnder där jag har suttit och trots att det mest sitter äldre män där så har de öron (ibland) för yngre tjejer.

Efter att ha läst en artikel i Nisse Hult (Grön Ungdoms medlemstidning) 2001 om det gröna alternativet till kapitalismen, varken planekonomi eller renodlad kapitalism utan social ekonomi och småskalighet upptäckte jag att det fanns en hel värld full av människor som tänkte som jag! Jag var med och startade Grön Ungdom, och fick också snart vara med och engagera mig i miljöpartiet.

Då gick jag på naturvetenskapliga programmet på Haraldsbogymnasiet, sen dess har jag arbetat som webbredaktör för ungdomswebbtidningen Greta och med ungdomsråd över hela landet med Sveriges Ungdomsråd, studerat Medie- och kommunikationsvetenskap och Grafisk design på Högskolan Dalarna och jobbat med klimatkompensation för sjöfart. Intressen och idéer får man alltid nya, men alltid har jag min vilja att förbättra, min kärlek för Falun och min starka tro på demokratin.

Framöver vill jag gärna stärka demokratin och jämställdheten inom Falu Kommuns nämner och styrelser, och satsa på en hållbar elevdemokrati, se över bidragen till organisationer så de bidrar till ett jämställt och meningsfullt Falun, förbättra informationen till unga, följa upp organisationsförändringen som genomförts i kommunen och stötta en nystart av ungdomsrådet.

Sedan vi i Falun vid valet 2010 fick en rödgrön majoritet har jag fått förmånen att bli vice ordförande i Kultur- och ungdomsnämnden. Jag har dessutom fått ett utökat ansvar för ungdoms- och demokratifrågor i Falu Kommun. Detta ger mig fantastiska möjligheter att göra skillnad för de unga i Falun och driva de här frågorna som jag arbetat med så länge. Jag är även huvudansvarig för projektet DIMPA, ett dalaövergripande projekt som syftar till att inventera de ungdomsdemokratiska verktygen, styrdokumenten och processerna i kommunerna.

Lägg till detta att vi gröna har drivit igenom en demokratisatsning med målet att Falun ska bli Sveriges bästa kommun i medborgardialogfrågor, där jag sitter med i demokratiberedningen.

Jag kommer att göra mitt absolut bästa för att möjligheten till delaktighet och engagemang i Falun ska stärkas reellt och långsiktigt, en deltagande demokrati är nämligen A och O för ett långsiktigt hållbart samhälle!