Linus Lakso

Sammankallande i Miljöpartiets partistyrelse

Linus hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart.

Mer om Linus Lakso

Personligt

Linus Lakso, född Pettersson, växte upp på landsbygden i Västerbotten, men bor sedan fyra år i Sörmland. Denna bakgrund har gett perspektiv till hans syn på Sverige och den landsbygdspolitik som förs. Linus är utbildad energiingenjör från Umeå Universitet. Detta har han kompletterat med studier inom filosofi samt freds- och konfliktkunskap. Att kombinera sina kunskaper inom dessa områden har alltid intresserat Linus. Linus har också ett stort ideellt engagemang bakom sig. Under sin tid i Umeå startade han tillsammans med en grupp andra ett miljöcafé som blev väldigt populärt. Han har också varit talesperson för en köpfri dag. Att utveckla samhället till det bättre har alltid varit viktigt för Linus. När han tyckte att politikerna gjorde för lite gav han sig själv in i politiken. Sedan dess har han haft en hel rad med förtroendeposter för Miljöpartiet de gröna.

Läs mer på www.linuslakso.se

CV

Jag är utbildad energiingenjör från Umeå Universitet och har tidigare arbetat med småskalig förnybar energi. Sedan fyra år är jag anställd som hållbarhetsspecialist på Eskilstuna kommun.★ Ledamot i Miljöpartiets partistyrelse 
★ Sammankallande för MP Eskilstuna 
★ Klimatambassadör för MP Sörmland 
★ Aktiv i klimat- och landsbygdsnätverken 
★ Ledamot i Eskilstunas stadbyggnadsnämnd