Mer om Lisa Kvarnbäck

Lisa Kvarnbäck om politik

Jag tycker att det är  inspirerande att arbeta för Miljöpartiet. Det känns meningsfullt att arbeta för långsiktiga och hållbara miljömål inom politiken. Det är härligt att få möta och arbeta med människor med stort samhällsengagemang.  Jag kämpar för: Byggande av bostäder med vettiga hyror; att värdefull naturmark värnas, till exempel Simrishamns kustzon som är av riksintresse; skyddet av vattentäkter och grundvatten; ett hållbart fiske och att rädda Östersjön från total ekologisk kollaps; bättre kommunikationer, fler gång- och cykelvägar; bättre kosthållning för barn och äldre; att spridning av mikroplaster ska motverkas; att den kommunala demokratin räddas; att inte alla kommunala ansvarsområden som sophantering, miljöskyddsfrågor, vattenfrågor och turistfrågor överförs till kommunala bolag och kommunalförbund, där insynen från medborgarna är begränsad. 

Personligt

Nuvarande sysselsättning utanför politiken är vår gård med highlandkor, höns och bin. Hobbies är böcker och musik, vävning och sporter som skidåkning och golf.

CV

Utbildning  Fil mag i samhällskunskap och engelska, miljökunskap Informatörsutbildning, DIHR Lärarexamen, högstadiet i engelska och samhällskunskap Arbetslivserfarenhet Arbete med bistånd till utvecklingsländer (5 år) Arbete som informationssekreterare i riksdagen (30 år) Arbete som handläggare på miljödepartementet 2 år

Uppdrag

  1. Kommunfullmäktige Simrishamn
    1. Lisa Kvarnbäck
    2. Siv Bildtsén