Lisbeth Bokelund

Gruppledare för MP i Regionfullmäktige; Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden

"Jag tror att för att lösa klimat frågan måst vi parallellt lösa frågan om ett jämlikt och demokratiskt samhälle."
Lisbeths hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Jämställdhet.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Lisbeth Bokelund