Lisbeth Bokelund

Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden

"Jag tror att för att lösa klimat frågan måst vi parallellt lösa frågan om ett jämlikt och demokratiskt samhälle."
Lisbeths hjärtefrågor

Klimat.

Barnens framtid står på spel. Det ska vara enkelt att vara klimat- och miljövänlig. Vi vill satsa på allt från kollektivtrafik till eko-mat.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Lisbeth Bokelund