Mer om Livija Ginters

Livija Ginters om politik

Det viktigaste i ett demokratiskt samhälle är att människor kan vara delaktiga, och att det finns en tydlighet i hur beslut går till och vilken effekt de kan tänkas ha. Mitt eget privat politiska arbete fokuserar på stadgar, tydliga möten, förankring och återkoppling. 

Mitt fokus som valsamordnare är att det ska vara lätt att engagera sig, att det ska vara tydligt vad vi i MP Västerås vill och att de kandidater som finns får utrymme och stöd att vara företrädare för partiet. 
 

Västerås har blivit allt grönare under de tolv år Miljöpartiet varit med och styrt - nu vill vi ännu mer! 

 

Personligt