Lotta Öhlund

Ordförande för Drift- och servicenämnden Hallsberg, kassör i Miljöpartiet Hallsbergs styrelse

Lotta Öhlund

Uppdrag

 1. Bildningsnämnden Hallsberg
  1. Lotta Öhlund
 2. Drift- och servicenämnden Hallsberg
  1. Lotta Öhlund
 3. Kommunfullmäktige Hallsberg
  1. Andreas Tranderyd
  2. Linda Eng
  3. Lotta Öhlund
 4. Kommunstyrelsen Hallsberg
  1. Andreas Tranderyd
  2. Lotta Öhlund
 5. Länstrafiken i Örebro AB
  1. Lotta Öhlund