Lotta Robertsson Harén

Ordförande i kommunfullmäktige. Ledamot i Kommunsstyrelsen & arbetsutskott. Ledamot i VAN & arbetsutskott. Krisledningsnämnden.

Lotta Robertsson Harén

Uppdrag

 1. Göteborgs Symfoniker AB
  1. Lotta Robertsson Harén
 2. Kommunfullmäktige Åmål
  1. Lotta Robertsson Harén
  2. Magnus Nilsson
  3. Nina Nilsson
 3. Kommunstyrelsen Åmål
  1. Lotta Robertsson Harén
 4. Västtrafik
  1. Lotta Robertsson Harén