Lotta Sörman

Andre vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Lotta Sörman