Mer om Lotta Wedman

Lotta Wedman om politik

Anledningen till att jag valde att engagera mig politiskt var dels en diskussion på riksnivå om hur gymnasieskolan skulle organiseras och dels att man lade ner vår öppna förskola i Ludvika. Jag tyckte att det var tråkigt att behöva ta bilen ner till stan för att besöka Villgott (öppna förskolan) istället för att kunna ta en promenad med barnen till Gärdeskolan. Jag hade också sedan jag var barn engagerat mig i miljöfrågor.

Jag gick med i Miljöpartiet 2005 och har suttit i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen sedan efter valet 2006. Under dessa år har jag arbetat en del med ekonomiska frågor och jag är intresserad av hur man kan få de demokratiska beslutsprocesserna att fungera. Hur arbetar vi så att vi får en bred folklig förankring av politiken och samtidigt får bra beslutsunderlag som gör att vi faktiskt fattar rätt beslut? Under de senaste åren har jag vid ett flertal tillfällen varit med om att investeringar blivit mycket dyrare än vad som har stått i våra beslutsunderlag. Det har också varit svårt att se vilka mål som finns med den verksamhet som bedrivs i kommunen och det händer att fattade beslut inte genomförs.

Jag har några frågor som jag brinner lite extra för. Den första frågan är skolan där resultaten har sjunkit, både nationellt och lokalt. Här tror jag att man måste satsa på pedagogiken och att läraren är den enskilt viktigaste resursen för att få en bra skolgång för våra barn. Därför är det viktigt att vi lockar till oss välutbildad personal och att de lärare som är anställda inom kommunen vill stanna kvar. Den andra frågan är arbetsmiljön inom kommunen. Sjukskrivningstalen bland personalen är höga och detta måste vi arbeta med. Vi behöver bra chefer och en bra arbetsmiljö där personalen vill och får ta ansvar över verksamheten. Då får vi en hög kvalitet på det vi gör. Den tredje frågan är omställningen till ett hållbart samhälle. Under de senaste åren har vi fattat beslut om bra miljömål och en ambitiös klimatstrategi. Om vi följde dessa dokument skulle vi snart vara en kommun som verkligen gav skäl för att vara en ekokommun.

Personligt

Jag bor med min man Jakob och tre barn på rasfallet, i Ludvika. Jag håller just nu på att gå en doktorandutbildning vid Göteborgs universitet. Annars arbetar jag med lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. Jag tycker om att spela spel, spela fiol och orientera.