Mer om Louise Hamilton

Louise Hamilton om politik

Mina hjärtefrågor i Kristinehamns kommun är:

Närproducerad mat. Vi har många duktiga livsmedelsproducenter i kommunen, vilket vi vill utveckla. Kommunen bör i största möjliga utsträckning köpa närproducerad mat

Barn och unga: Kristinehamn ska vara en bra kommun att växa upp i, som man vill bo kvar i eller återvända till i vuxen ålder.

Infrastruktur: det ska vara lätt att arbetspendla med cykel och kollektivtrafik och att kunna ladda/tanka bilar med alternativt bränsle. Utnyttja Kristinehamns läge i skärningspunkten för Vänerhamn, Värmlandsbanan, Inlandsbanan och E18, för miljövänliga varutransporter och ekologisk turism.

Uppdrag

  1. Kommunfullmäktige Kristinehamn
    1. Louise Hamilton
  2. Stadsmiljökommitén
    1. Louise Hamilton
    2. Sandra von Segebaden