Lova Necksten

Riksdagskandidat i Blekinge.

Lovas hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Skola.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Lova Necksten

Aktuella frågor för Lova Necksten

Mer om Lova Necksten

Lova Necksten om politik

Vi lever i ett fritt och demokratiskt land som vi ska vara väldigt stolta över, men som vi inte heller bara ska ta för givet. Att få möjligheten att engagera sig politiskt är för mig väldigt värdefullt och också något som skapar en möjlighet för att fortsätta kämpa för ett bättre samhälle för alla!

 

Kommer jag in i kommunfullmäktige vill jag jobba för att:

För mig är det en självklarhet att alla barn och unga ska må bra, men det är inte den verklighet vi möts av idag. Vi behöver satsa mer på förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bland unga och vi måste tidigare fånga upp de som behöver mer stöd för att klara sin skolgång. Jag vill också fortsätta arbetet för mindre grupper i förskolan och en högre personaltäthet i både skola och förskola, så att det verkligen ges tid för att se varje barn och ge dem förutsättningar att utvecklas utifrån sin egen potential.

För mig är det också viktigt att lyfta och ge jämställdhetsfrågan ett större fokus. I Ronneby ligger vi idag efter när det gäller jämställda löner, detta är inte okej och något vi måste jobba hårdare för.
Vi måste också skapa förutsättningar för att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. För kommunen innebär det bland annat  att vi måste jobba mer med hållbara transporter, öka mängden ekologisk och närproducerad mat samt ha högt ställda klimatkrav vid byggnation och renovering. Samtidigt måste vi också skapa förutsättningar för våra medborgare att kunna göra hållbara val genom till exempel en väl fungerande kollektivtrafik och utbyggda cykelbanor.

 

Därför gick jag med i Miljöpartiet

Jag har alltid varit engagerad i olika frågor och kände att jag ville engagera mig på ett sätt där jag faktiskt också skulle kunna göra skillnad. I Miljöpartiet hittade jag en politik med en värdegrund som passade mig. En politik som kämpar för humanism, medmänsklighet, jämställdhet och för ett hållbart samhälle. 

 

Personligt

Personligt

Utöver mitt politiska intresse är jag också  4-barnsmamma, feminist, vegetarian och ryttare. Till vardags arbetar jag som IT-utvecklare med ansvar för med digitaliserings arbetet i kommunal skola och förskola.
Mitt politiska engagemang bygger på att jag vill jobba för ett mer humanistiskt, medmänskligt, jämställt och hållbart samhälle. För mig är det viktigaste att jobba för en långsiktig politik som skapar en bättre framtida värld både för oss och för kommande generationer.